รูปภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

ครูสร้างคน ตอนที่ 9 "โรงเรียนรีสอร์ท" แบบอย่างการบูรณาการคนกับชุมชน จากลุ่มน้ำท่าจีนถึงลอนดอน