ครูสร้างคน ตอนที่ 9 "โรงเรียนรีสอร์ท" แบบอย่างการบูรณาการคนกับชุมชน จากลุ่มน้ำท่าจีนถึงลอนดอน

VDOการแสดงกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2558VDOการแสดงกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2558VDOการแสดงกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2558VDOการแสดงกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2558VDO การแสดงกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
VDO การแสดงกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ วัดประชานาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2558

VDO การแสดงนักเรียนในงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2559 ณ วัดประชานาถ