<< :: ประกาศขอเลื่อนวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากสภานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ตามประกาศจากภาครัฐให้ปิดสถานศึกษา ทางโรงเรียนจะแจ้งและกำหนดวันประชุมผู้ปกครองนักเรียนภายหลัง และกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และประชาสัมพันธ์แจ้งนักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 นักเรียนสามารถดูผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่เลยนะครับ ...

 ครูสร้างคน ตอนที่ 9 "โรงเรียนรีสอร์ท" แบบอย่างการบูรณาการคนกับชุมชน จากลุ่มน้ำท่าจีนถึงลอนดอน