ครูสร้างคน ตอนที่ 9 "โรงเรียนรีสอร์ท" แบบอย่างการบูรณาการคนกับชุมชน จากลุ่มน้ำท่าจีนถึงลอนดอน

รูปภาพกิจกรรมการประชุมอบรมผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัย

รูปภาพกิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียน

รูปภาพกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

รูปภาพกิจกรรมวันวิสาขบูชา ปี 2559

รูปภาพกิจกรรมวันประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

รูปภาพกิจกรรมวันจบปีการศึกษา 2558

รูปภาพกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือโรงเรียนวัดประชานาถ ประจำปีการศึกษา 2558

รูปภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

รูปภาพกิจกรรมงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และต้อนรับครูใหม่ เลี้ยงส่งครูศตพร

คลิป VDO ภาพกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือกลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี

คลิป VDO กิจกรรมผจญภัยในการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือกลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี

รูปภาพกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือกลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี

รูปภาพกิจกรรม bike for dad ของโรงเรียนวัดประชานาถ

รูปภาพกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติของโรงเรียนวัดประชานาถ

รูปกิจกรรมการทำความสะอาดโรงเรียนประจำปี

รูปกิจกรรมการทำกระทง ประจำปีการศึกษา 2558