ครูสร้างคน ตอนที่ 9 "โรงเรียนรีสอร์ท" แบบอย่างการบูรณาการคนกับชุมชน จากลุ่มน้ำท่าจีนถึงลอนดอน

รูปภาพกิจกรรมวันครบรอบ15 ปี ที่หลวงพ่อสมาน (อดีตเจ้าอาวาสวัดประชานาถ) ท่านมรณะภาพ