รูปภาพกิจกรรมงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และต้อนรับครูใหม่ เลี้ยงส่งครูศตพร

ครูสร้างคน ตอนที่ 9 "โรงเรียนรีสอร์ท" แบบอย่างการบูรณาการคนกับชุมชน จากลุ่มน้ำท่าจีนถึงลอนดอน