ครูสร้างคน ตอนที่ 9 "โรงเรียนรีสอร์ท" แบบอย่างการบูรณาการคนกับชุมชน จากลุ่มน้ำท่าจีนถึงลอนดอน

รูปภาพโรงเรียนวัดประชานาถเข้าร่วมกิจกรรมพิธีวันแม่แห่งชาติ ต.ขุนแก้ว ณ วัดประชานาถ