รูปภาพกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติของโรงเรียนวัดประชานาถ

ครูสร้างคน ตอนที่ 9 "โรงเรียนรีสอร์ท" แบบอย่างการบูรณาการคนกับชุมชน จากลุ่มน้ำท่าจีนถึงลอนดอน