ครูสร้างคน ตอนที่ 9 "โรงเรียนรีสอร์ท" แบบอย่างการบูรณาการคนกับชุมชน จากลุ่มน้ำท่าจีนถึงลอนดอน

รูปภาพทำความสะอาดโรงเรียนวัดประชานาถ ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559