โรงเรียนวัดประชานาถ

        76 หมู่ 1 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

Tel : 034-332989   Fax : 034-332989   Email : watprachanad@hotmail.com